Vandring i fjällen

Mer om nederbörd & vind i fjällvärlden

I fjällvärlden är den vanligaste vindriktningen sydvästlig. Det innebär att luften pressas upp av fjällkedjan och därmed kyls av i de högre luftlagren. De moln som då bildas släpper ifrån sig nederbörd i form av regn och snö på den sida av fjällen som vinden kommer ifrån (lovart). I svenska fjällen så regnar det alltså mer på sydvästsidan av topparna och höjdryggarna.

Tips gällande väder i fjällen

  • Respektera vindens krafter i fjällen extra mycket – Låga temperaturer i kombination med måttlig till frisk vind gör att t.ex. -10 grader upplevs och ger den kylande effekten av en temperatur på -20 grader. Virvlar dessutom snö upp så kan det bli svårt att se ledkryssen och risken ökar för att du ska gå vilse i denna ogästvänliga terräng.
  • Kallare på lägre höjd – Under för- och midvinter innan solen börjat värma upp landskapet är det ofta kallare i låglänt terräng än uppe på kalfjället. Kall tung luft ”rinner” helt enkelt ner längs bergssidorna och lägger sig i dalgångarna. Det kan skilja så mycket som 30 grader mellan dal och topp.
  • Var observant på lufttrycksfall – När ett djupt lågtryck kommer in från väster under en vacker och kall vinterdag bör du vara extra observant. Lågtrycket kan på bara några timmar ha orsakat stormvindar i området.

Lär dig tyda tecknen på himlen

Gör du det så kan du söka dig till mer skyddad terräng innan väderomslaget sker. Här är några tips:

  • När molen övergår till en gråare färgskala är nederbörden nära och vindstyrkan kommer att öka.
  • Om fjädermoln följs av tätare moln och suddiga ljusringar (halo) runt solen uppstår är nederbörd på väg in.
  • När det börjar blåsa bildas snabbt tjocka/dimma som försämrar sikten kraftigt.
  • Höga tunna moln i väster betyder att sikten snabbt kan försämras.

Rör dig aldrig i fjällen utan att bära rätt utrustning.