Vandring i fjällen

Att bygga snöbivack

Det snabbare alternativet om du överraskas av hårt väder på fjället är en vindsäck. Öva på att sätta upp den hemma innan ni ger er ut. Har ni inte en vindsäck och snötillgången är god så är det snöbivack som gäller.

Tips när du gräver snöbivack:

  • Behåll lugnet. Att vara trött och orolig gör det lättare att drabbas av panik, försök behålla lugnet och gräva lungt samt metodiskt.
  • Markera alltid en nödbivack (mindre varianter på de bivacker som beskrivs nedan) med ordentligt uppställda skidor och stavar eller/och en halsduk på närmaste ledkryss.
  • Snöförhållandena avgör på vilket sätt du ska gräva.
  • Den vanligaste och enklaste bivacken att bygga är den såkallade snökan eller snökantgropen. Den kräver en rejäl snödriva som du oftast hittar i bäckraviner. Du börjar med att gräva ett schakt högt upp på drivan rakt in. Gräv schaktet i ståhöjd, men gör det inte för brett eftersom du senare ska täppa igen det med snöblock. En bit in i drivan utvecklar du schaktet till ett rum med ett tak som är ordentligt välvt. Gräv ut sovbänkar på sidorna. Det ska helst vara ståhöjd i mitten av snökan.
  • Undvik att laga mat i bivacken, om ni ändå gör det ska ni se till att ha god ventilation (innan ni täppt igen öppningen med snöblock) så att ni inte drabbas av ex. kolmonoxidförgiftning.
  • Hittar du inga drivor går det att gräva en bivack rakt ner i snön. Ett tecken på att snödjupet är tillräckligt är att ledmarkeringsstjärnorna nästan är helt översnöade. Gräv ett dike som är 2-3 meter långt och 40-50 cm brett. Utvidgningen åt sidorna börjar du gräva när du kommit ca 30 cm ned. Här gräver du utåt åt båda håll och skapar ett litet rum med liggbänkar. Öppningen uppåt bär inte vara för bred då den ska täckas med snöblock. Går snöblocken sönder kan du stadga upp taket med skidor och stavar som du sedan lägger snöblocken på.